CZASOWNIKI NIEREGULARNE

Lista czasowników nieregularnych jest bardzo długa. Niekiedy mamy taką sytuację, że nieregularna jest tylko pierwsza osoba, a czasami odmiana przez wszystkie osoby nie ma reguły. Zatem musimy je zapamiętać, bo jest to niezbędne podczas posługiwania się językiem hiszpańskim.

Przy okazji polecam książkę „czasowniki hiszpańskie z pełnymi odmianami” wydawnictwa Buchmann.

ACOSTARSE – kłaść się
ALMORZAR – jeść lunch
CALENTAR – podgrzewać
CERRAR – zamykać
COMENZAR – zaczynać
CONTAR – liczyć, opowiadać
COSTAR – kosztować
DAR – dawać
DECIR – powiedzieć
DEMOSTRAR – udowadniać
DESPERTAR – budzić się EMPEZAR – zaczynać
ENCONTRAR – znaleźć
ESTAR – być znajdować się
NEVAR – padać (o śniegu)
PENSAR – myśleć
SALIR – wyjść
SEGUIR – podążać
QUERER – chcieć
ENTENDER – rozumieć
PERDER – stracić, zgubić
REGAR – podlewać, nawadniać
MERENDAR – jeść podwieczorek
PODER – móc
VOLVER – wracać
DORMIR – spać
SONAR – dzwonić, brzmieć
COSTAR – kosztować
RECORDAR – przypominać, pamiętać
PEDIR – prosić
SERVIR – służyć
DAR- dać
HACER – robić
PONER – kłaść
COGER – brać
CONOCER – znać
TRAER – przynieść
OIR – słyszeć
IR – iść
NACER – urodzić się
VOLAR – latać, fruwać
SABER – wiedzieć
CONVENCER – przekonywać
CONSTRUIR – budować, tworzyć
CABER – mieścić się
TRADUCIR – tłumaczyć
TENER – mieć
VENIR – przyjść