GRAMATYKA

Na gramatykę w języki hiszpańskim, tak jak w przypadku wielu innych języków, składają się różne zagadnienia gramatyczne. Będziemy systematycznie nad nimi pracować. A teraz kilka informacji, co się składa te na te zagadnienia.

Gramatyka języka hiszpańskiego, to:

  • wymowa i akcent,
  • czasy w języku hiszpańskim,
  • części mowy,
  • tryby,
  • szyk zdań i interpunkcja,
  • strona bierna,
  • mowa zależna,
  • konstrukcje gramatyczne.