Słownik najważniejszych pojęć związanych z Erasmusem

Przed wyjazdem na studia, a także podczas wielu poszukiwań, pojawiają się pojęcia, które czasami są dla nas obce i niezrozumiałe. Zatem postaram się wyjaśnić, co one kryją i wyjazd będzie jeszcze prostszy. Jeśli po zapoznaniu z tą treścią nadal będziesz mieć wątpliwości to pisz śmiało w komentarzu!

 1. Agencja Narodowa – to nic innego jak organ zarządzający program Erasmus +, w Polsce funkcjonujące częściej pod nazwa FRSE
 2. Ankieta Mobility Tool – to ankieta, która student otrzymuje na emaila i dotyczy jego wymiany, najczęściej jej wypełnienie to jeden z warunków, aby otrzymać zwrot pozostałej części stypendium
 3. Biuro wymian zagranicznych – często funkcjonujące także jako DWZ – czyli dział współpracy z zagranicą. To jednostka na uczelni, która odpowiada za wszelakie sprawy związane z programem Erasmus +, zajmuje się też studentami zagranicznymi
 4. Confirmation of arrival – dokument, który ma potwierdzić przyjazd na daną uczelnię, często otrzymujemy go na miejscu albo musimy zabrać swój dokument, który podpiszą osoby zarządzające na Uczelni przyjmującej
 5. Certificate of Stay (nazywane też Confirmation) – dokument, który potwierdza, jak długo przebywaliśmy na uczelni zagranicznej
 6. ESN – Erasmus Student Network – organizacja studencka oferuje wszelkiego rodzaju aktywności i pomoc zagranicznym studentom
 7. Dofinansowanie/ stypendium – tzw. grant, który otrzymuje student na studia w obcym kraju, wypłaca się 80-90% przed wyjazdem, natomiast resztę otrzymuje się po powrocie, gdy dopełnimy wszelkie formalności
 8. Learning agreement – dokument będący jedną z podstaw do podpisania umowy, można powiedzieć, że najważniejszy dokument w przypadku Erasmusa, to tutaj wpisujemy przedmioty, które mamy w planach realizować podczas wyjazdu zagranicę. Dzieli się on na kilka części. Pierwsza to before mobility – tutaj wpisujemy przedmioty, które planujemy studiować, musi je zatwierdzić koordynator uczelniany i często też koordynator z uczelni przyjmującej. Kolejna część to during mobility – składają się na to wszystkie zmiany, jakie dokonaliśmy w przedmiotach (wynikające np. z trudności przedmioty, nachodzących na siebie zajęć itp.,) – również to musi być zatwierdzone przez koordynatorów. Ostatnia część to after mobility – gdzie znajdują się realizowane przedmioty wraz z ocenami.
 9. Kapitał wyjazdowy – to czas, jaki można spędzić na wymianie zagranicznej, w przypadku studiów dwu stopniowych jest to 12 miesięcy na każdym etapie nauki (tj. licencjat i magisterka), studia jednolite oferują kapitał 24 miesięcy
 10. Karta ekuz – europejska karta zdrowia, która jest podstawą do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej (w ramach ustalonego zakresu w danym kraju)
 11. Konto walutowe – konto w euro, na które uczelnia będzie mogła przelać stypendium
 12. Koordynator wydziałowy – osoba na wydziale odpowiedzialna za wszelkie sprawy związane z Erasmusem tj. rekrutacje, akceptacje naszego LA, ustalenie wszystkich formalności oraz podpisane umowy
 13. List akceptacyjny – potwierdzenie z uczelni przyjmującej o zakwalifikowaniu w poczet studentów w następnym roku (jest to niezwykle istotne, gdyż nie można zapomnieć, że uczelnia zagraniczna również musi potwierdzić nasz pobyt i tym samym poinformować nas o tym, jakie dokumenty jeszcze musimy uzupełnić)
 14. Transcript of records – to dokument, który otrzymuje się po ukończeniu studiów na zagranicznej uczelni, zawiera wykaz uzyskanych ocen wraz z nazwami przedmiotów i punktami ECTS
 15. Zaświadczenie o znajomości języka – wiele uczelni wymaga od osób, które chcą się udać na wyjazd zagraniczny certyfikatu potwierdzająca znajomość języka angielskiego lub też innego w zależności od kraju
 16. Online Linguistic Support (OLS) – to portal internetowy, na którym wypełniamy test językowy przed wyjazdem, co służy ocenie naszych umiejętności językowych, po powrocie robi się kolejny test, aby zweryfikować, jaki nastąpił postęp. W czasie Erasmusa możemy też korzystać z darmowych kursów językowych, które oferuje.
 17. Stypendium zerowe – czasami okazuje się, że uczelnia może dać dofinansowanie tylko do określonego czasu spędzonego za granicą, np. przedłużanie wymiany studenckiej – uczelnia wyrażą zgodę i pozwala zostać drugi semestr, ale bez dofinansowania (czyli student jest 10 miesięcy, ale dofinansowanie ma tylko na 5).
 18. Uczelnie partnerskie – to uczelnie, z którymi na stałe pracuje nasz Uniwersytet.

No to jak? Teraz już wszystko jasne? 😉